måndag 30 oktober 2017

MIK vecka


Vecka 45 är det MIK-vecka för alla Samhällselever i år 1 i kursen Samhällskunskap 1 B. Då kommer bibliotekarier och IT-pedagog till klasserna och pratar om digitalisering. Vi kommer bl a att behandla informationsteknikens roll i samhället, digitaliseringens möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen. Det kommer också att handla om mediers innehåll och nyhetsvärdering med filterbubblor och fake news. 
MIK-BLOGG