tisdag 3 oktober 2017

Informationskällor Mänskliga rättigheter

Tips på sidor om du ska arbeta med mänskliga rättigheter 

Amnesty international library - Arkiv med Amnestys rapporter och nyheter om mänskliga rättigheter i olika länder.

Bayefsky.com - En databas som innehåller FN-dokument rörande mänskliga rättigheter.

Diskrimineringslag

Do.se - Diskrimineringsombudsmannen

Expo - stiftelse som arbetar mot intolerans

FN:s sida om mänskliga rättigheter

Human Rights Watch

Human Rights Library - University of Minnesota

Lagrummet - Portal till svensk rättsinformation.

Mänskliga rättigheter - Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.

Raoul Wallenberg Institute - Akademiskt institut för mänskliga rättigheter och humanitär rätt

SO-rummet

UNESCO

Samling mot rasism - Regeringens satsning mot rasism