måndag 29 februari 2016

Artikelarkiv

 LÄNK ARTIKELSÖK

1 300 svenska tidningar och tidskrifter.
OBS! Har ni problem med DN:s artiklar i fulltext,ta fram dem i Mediearkivet/Retriever istället (länk nedan)


Innehåller artiklar från över 700 svenska tryckta dagstidningar och tidskrifter. Du måste vara elev eller personal på St Petri skola för att kunna logga in.fria vetenskapliga resurser inom biomedicin.Katalog som ger tillgång till vetenskapligt material Söka allmänt efter vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar

 Sök efter examensuppsatser från svenska högskolor och universitet
Söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser