torsdag 10 december 2015

För lärare

Biblioteket är ett stöd för elever och personal på skolan. Biblioteket vill också uppmuntra till läslust och främja litterär och kulturell verksamhet.
För att  kunna vara en pedagogisk resurs i elevernas lärande på ett bra sätt behöver samarbetet mellan bibliotekarie och lärare fungera.


Vi har förutom kunskap och intresse för böcker och läsning också kompetens om informationssökning, värdering och hantering av källor, upphovsrätt.
Involvera gärna bibliotekarierna i dessa processer som gäller området MIK (Medie- och informationskunnighet).
Detta kan vi t ex göra:

Biblioteksintroduktion år 1  

Detta bokar vi in för alla ettor under en svensklektion, för NA under Nobelprojekt. Mycket grundläggande information om hur det fungerar i biblioteket.
Tidsåtgång: En lektion

MIK (Medie - och informationskompetens)

Till exempel:
Källkritik - övningar
Tidsåtgång: En eller flera lektioner


Upphovsrätt och Creative Commons

Hur får du använda bilder och texter du hittar på nätet? 

En lektion med övningar och exempel

Ge eleverna en start med källkunskap inför projekt
Boka in en bibliotekarie för att visa relevanta källor vid en genomgång i klassrummet. Vi visar skolans databaser och andra biblioteksresurser.
Vi kan också sammanställa ett dokument med lämpliga boktips, webbresurser och andra informationsresurser speciellt för aktuell kurs eller tema.

Tidsåtgång: En lektion eller blixtvisit


Hur kan bibliotekarierna stötta inför Gymnasiearbetet?

Bibliotekarierna erbjuder lektion/lektioner inför deras gymnasiearbeten. Vi tar t ex
upp informationssökning, källvärdering och källhantering.
Vi erbjuder också elever individuell sökhandledning under gymnasiearbetet genom workshops för informationssökning. Du som lärare kan särskilt påminna elever med behov av stöd om detta.

Förslag samarbete:
Tidsåtgång: En lektion eller flera


Vill du ha skönlitterära boktips inför ett tema eller för att ge läslust?

Vi kommer gärna till klassrummen och presenterar böcker inom ett särskilt tema eller genre (bokprat). Även inför lov för elevernas lustläsning, som är viktig för att eleverna ska utveckla sitt läsande.
Teman kan t ex vara världslitteratur, dystopier, historiska romaner, klassiker mm. Säg till i god tid innan.
Vi tar också emot klasser i biblioteket och ställer fram förberedda bokbord med tips eller gör boktipslistor.
Tidsåtgång: En lektion

"Bokattack"

Ett snabbt inhopp med ETT boktips på t ex mentorstid. 
Tidsåtgång: ca 5 min.

Ämnesövergripande projekt


Vi samarbetar gärna i ämnesöverskridande projekt. Här är exempel på teman som vi använt vid andra skolor.

Hållbar utveckling eller undergång
Giftmord i litteraturen
m.fl.
Vi samarbetar också gärna t ex tillsammans med IT-pedagog kring användning av digitala verktyg, boksamtal via poddradio, digitala boksamtal, skriva och publicera e-publikationer, skriva wikipediaartiklar mm.

Administratör/Koordinator/Projektmedlem


Vill ni ha stöd och hjälp kring ett projekt, kan bibliotekarierna stötta med att vara en typ av koordinator.


Författarbesök

Vi kan boka författare till din klass.


Kultur i biblioteketBiblioteket anordnar en aktiviteter i biblioteket då och då. Uppmuntra gärna din klass att delta.

Vi är öppna för andra samarbeten i mån av tid. Kontakta oss i biblioteket eller skicka ett mail.