tisdag 27 september 2016

Informationssökning Kemi

                                                                                                Bild: Colourbox

Här kan du hitta information inom ämnet Kemi


Artikelsök
Databas med material ur två svenska dagstidningar och 240 tidskrifter. Nås endast på skolan.


Kemivärlden 
Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift är Skandinaviens största tidning på området kemi, kemiteknik och bioteknik. 

Forskning.se
Vill nå ut med resultat från offentligt finansierad forskning till allmänheten

Forskning och framsteg
Populärvetenskaplig tidskrift som i lättlästa artiklar informerar om all slags forskning med tonvikt på naturvetenskap, medicin, teknik, historia och arkeologi.


DOAJ
(Directory of Open Access Journals) är en katalog över fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter på webben.

Google Scholar
Sök efter vetenskaplig litteratur på webben.


DiVA 
Är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 40 lärosäten och forskningsinstitutioner.


SwePub 
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten (materialet ofta fritt tillgängligt i fulltext)

Uppsök
Examensarbeten och uppsatser i fulltext

Har du lånekort på Malmö stadsbibliotek kan du använda dig av MasterFILE Elite (EBSCO). Du måste ha pinkod och användarnamn aktiverat.

Engelskspråkig databas med över 1 000 tidskrifter och faktaböcker inom näringsliv, hälsa, utbildning, vetenskap och mångkulturella frågor. Flertalet artiklar i fulltext (obs! under "search options" - klicka i ruta för "full text").RCS (Royal Chemistry Society)
http://www.rsc.org/resources-tools/research-tools/#access
http://www.rsc.org/chemistryworld/researchPubMed  Medicinsk databas med vissa länkar till fulltext.


Biogasportalen

Energiforsk, publikationer  Om energigaser

Livsmedeldatabasen  Sök näringsinnehåll i mat

Fineli - Institutet för hälsa och välfärd  Information om närinssammansättning i livsmedel