fredag 7 oktober 2016

Informationskällor GENUS

Tips på sidor att utgå ifrån om du ska jobba med genus - och jämställdhetsfrågor

By NATO Training Mission-Afghanistan (Gender Gap  Uploaded by russavia) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Från Göteborgs universitet: Nationella sekretarietet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning Göteborgs universitet
Arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet.

Allt om jämställdhet: Youtubekanal
Bl a om härskartekniker

Jämställ.nu
Fakta och nyheter om jämställdhet.


DO - Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Mångfald i arbetslivet
Litteratur, länkar, rapporter att ladda ner och mycket mer om mångfald i arbetslivet


Diskrimineringslag

UR Genusmaskineriet
För att se fler filmer i serien Genusmaskineriet - logga in med ditt NE-konto och klicka på fliken Access på UR

Kunskapsbanken Samlad kunskap för kvinnofrid
Nationellt centrum för kvinnofrids kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter

Gena I GENA kan du söka referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. 

Kvinnsam Nationellt bibliotek för genusforskning