torsdag 8 maj 2014

Är du kritisk?

Informationssökning, källor och källkritik

Vad är källkritik?

Du kan få information från flera olika håll och i flera olika format. Du matas med information från alla riktningar varje dag utan att du kanske tänker på det. Radio, reklam, tv-program, fotografier, tidningar och internet är exempel på olika sådana informationskällor. Ofta är det intressant och viktig information som du får ta del av men ibland kan det också vara lögner eller information som kanske är enkelriktad eller mindre trovärdig.

Att vara källkritisk innebär att man värderar olika typer av information; att du är medveten om att det du läser i bloggar, tidningar, i reklam eller hör på tv eller radio inte alltid behöver vara hela sanningen. Ibland rör det sig om en persons egen uppfattning om något och den kan till exempel vara vinklad. Om du är källkritisk låter du dig inte påverkas lika lätt utan du kanske kollar upp informationen från olika håll, går till fler källor för att få det du läst eller hört styrkt och bekräftat. Om du är källkritisk kan du lättare avgöra vad som är sant och vad som falskt.

Bild: Sea tiger - manipulated Av: Hafiz Issaden CC (AT, ND)


Exempel på olika källor: Uppslagsverk, böcker, rapporter, artiklar, film, tv, radio, fotografier, intervjuer och enkäter

Varför måste man vara källkritisk? 

Om du till exempel läser en blogg som är skriven av en person med tvivelaktiga åsikter är risken ganska stor att den personen som skriver i den bloggen också kommer uttrycka personliga tankar och värderingar som är felaktiga eller vinklade för att styrka egna ställningstaganden. Om du inte kollar upp vad det är för person eller förening som skriver eller vad det är för typ av blogg, artikel, hemsida eller liknande kan det vara lätt att uppfatta det som står där som korrekt eller som den enda sanningen när det egentligen rör sig om en personlig åsikt eller förening som vill främja egna intressen.

Därför är det alltid bra att ställa följande frågor innan du granskar en källa:
  • Hur presenteras informationen? Om det är en hemsida kan du till exempel titta på hur den är gjord. Ser sidan professionell ut, ger texten ett seriöst intryck?
  • Vem står bakom texten? Är det en avsändare som du känner till? Är det en person, en förening eller ett företag som kan ha ett eget intresse av att presentera den informationen? Till exempel vinstdrivande intressen, propaganda eller liknande.
  • Varför har det skrivits? Vem riktar sig informationen till? 
  • När skrevs eller publicerades informationen? Om den presenterades för längesedan bör man fundera på om det finns mer uppdaterade och nyare uppgifter.
  • Finns det referenser eller hänvisningar till andra källor? Finns det fler källor eller andra typer av källor som kan bekräfta det som du precis har hört eller läst? Finns det källor som säger motsatsen?
Är du kritisk?


Mer nyttig information och tips på hur du kan tänka när du till exempel värderar olika hemsidor kan du få på Kolla Källans hemsida. Kolla källan är en del av skolverket. Till Kolla Källan!

Fler nyttiga länkar

iis.se
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3512
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3512