torsdag 8 maj 2014

Att skriva källhänvisningar

Här är ett exempel på hur man skriver källförteckning för olika sorters källor. Exemplet använder Oxford-systemet. Det finns flera andra system för att skriva sina källor, ett annat vanligt är Harvard. Du hittar en guide till Harvard här.

Böcker

Författare. Titel. Upplaga (om ej 1:a). Förlagsort : förlag, utgivningsår.

OM EN FÖRFATTARE:

Johansson, Christer. Ungdomsboken – fri tid & kul tur. Staffanstorp: Jukebox ungdomskonsult, 2001

OM TVÅ ELLER FLER FÖRFATTARE:

Persson, Johan & Schibbye, Martin. 438 dagar: vår berättelse om storpolitik, vänskap och tiden som diktaturens fångar. Göteborg: Offside Press, 2013

OM HEL ANTOLOGI (SAMLINGSVERK MED REDAKTÖR):

Rauhut, Daniel (red.). Barnfattigdom. Lund: Studentlitteratur, 2013

OM KAPITEL I EN ANTOLOGI:

Kapitelförfattare. Kapitlets titel. I boktitel, redaktörs för och efternamn redaktör inom parantes, kapitelsidor. Upplaga (om ej 1:a).Förlagsort: förlag, utgivningsår.
Alander, Nina. Barnets rättigheter. I Barnfattigdom, Rauhut, Daniel (red.), 35-50. Lund: Studentlitteratur, 2013

OM BOKEN ÄR ELEKTRONISK SKRIVER DU E-BOK ALLRA SIST I REFERENSEN:

Schibbye, Martin & Persson, Johan. 438 Dagar : Vår berättelse om storpolitik, vänskap och tiden som diktaturens fångar, Offside Press AB, 2013. E-bok.

Artiklar

TRYCKT I TIDSKRIFT:

Artikelförfattare. Artikeltitel. Tidskriftstitel volym nr (år): sidnummer.
Färm, Lina. Läs dig frisk: så får till och med chick lit och fantasy sjuka att må bättre.Modern psykologi nr 2 (2014): 38-45.

ELEKTRONISK I TIDSKRIFT:

Artikelförfattare. Artikeltitel. Tidskriftstitel volym nr (år): sidnummer. URL
Lindgren, Jonas. Danskar på svensk jobbjakt. Arkitekten nr 11 (2012): 6-8 http://sob.btj.se/sb/FrontServlet?handler=AsokGetFile&artno=2239287&datatype=2&session=11187163

TRYCKT I DAGSTIDNING:

Artikelförfattare. Artikeltitel. Tidning. Publiceringsdatum.
Moreno, Frederice. Blunda inte – det är våra barns gator. Sydsvenskan. 2014-03-13

ELEKTRONISK I DAGSTIDNING:

Artikelförfattare. Artikeltitel. Tidning. Publiceringsdatum. URL (Datum du läste artikeln).
Moreno, Frederice. Blunda inte – det är våra barns gator. Sydsvenskan. 2014-03-13.http://www.sydsvenskan.se/malmo/blunda-inte–det-ar-vara-barns-gator/ (Hämtad 2014-03-13).

Webbsida

Författarens/organisationens/myndighetens namn. Sidans titel. Webbplatsens titel eller ägare. Årtal då sidan senast ändrades. URL (Datum du läste artikeln).
Umeå universitetsbibliotek. Referenser Oxford. Umeå universitetsbibliotek.http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford (Hämtad 2014-03-12).

Uppslagsverk/lexikon

Artikelförfattare (om sådan finns angiven). Uppslagsord. Uppslagsverkets titel. Utgivningsår. URL (Datum du läste artikeln).
Pantbrev. Nationalencyklopedin. 2014. http://www.ne.se/lang/pantbrev (2014-03-12)

Lagar och författningar

SFS-nummer eller liknande. Titel på lagen. Utgivningsort och utgivare.
SFS 1982:670. Namnlag. Stockholm: Justitiedepartementet

Inlägg på Twitter, Facebook och andra sociala medier

Författare (riktigt namn eller nick). Typ av inlägg. Datum och tidpunkt för publicering. URL till inlägget.
Edward Jensinger. Twitterpost. 2014-02-14 kl. 01:42. https://twitter.com/EdwardJensinger/status/434261449117298688

Intervjuer och personlig kommunikation

Namn på eller beskrivning av din informant (om informanten har lovats anonymitet). Typ av kommunikation. Datum för kommunikationen
Wijk Tegenrot, Berit, bibliotekarie. Intervju 2015-10-16
Lågstadielärare, 51 år. Intervju 2015-02-01
Palander, Teresia, bibliotekarie på Pauliskolan. Föreläsning 2015-03-01
Nilsson, Maria. E-mejl. 2015-01-20